ޚަބަރު

ފަރުވާއަށް ފަހު ނަޝީދު ސިޔާސީ މައިދާނަށް

މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ނިމިދިޔަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ނިރުބަވެރިހަމަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

”އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަހުރި އަނިޔާތައް ވަރަށް ގިނަ. މަސައްކަތް މިކުރަނީ މާތް ﷲ ގެ ރަހުމަތްފުޅާއެކު މި އެންމެ އަނިޔާތަކުން އަރައިގަނެ، ހެޔޮ ހާލުގައި ރާއްޖެ ދިއުމަށް“ ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ސީދާ ތާރީހެއް ނަޝީދު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގައެވެ. ނަޝީދުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ލަކުނު ފިލުވާ ސާޖަރީ ހެދުމަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޝަަައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި ހަމަލާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭފަރާތް ކަމުގައިވާ އަދުހަމް އަހުމަދް ރަޝީދުވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހަމަލާ ދިން ތާ 3 ވަނައަށް ވީ ދުވަހު އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button