ޚަބަރުސިޔާސީ

ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ތަސައްވުރުތައް ބަލައިގަތް މަންޒަރު: އަބާން

ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ތަސައްވުރުތައް ބަލައިގަތް މަންޒަރު ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ އިބްރާހިމް އަބާން އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އަބާން ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ މި ހިނގަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 5 މަސް ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވެވި ވެރިކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައެވެ.

”ހާމަވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް އާއެކު ފާގަތި 5 އަހަރު ހޯދުމަށް ތައްޔާރަށް ކަން.“ އަބާން ވިދާޅުވިއެވެ.

93 ދާއިރާގެ މެދުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީން ވަނީ 68 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button