އެންމެ ފަސް

  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 8:44 ޕމ

  ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި!

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާތަނަށް ގުނި 450 ވޯޓް ފޮށީގެ…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 5:59 ޕމ

  އެމެޑީޕީން ވާދޫ ވޯޓުފޮށި ފަޅާލައިފި

  ގދ. ވާދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލައިފިއެވެ. ވާދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 5:33 ޕމ

  މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ދެ މެމްބަރަކަށް ހަމަލާދީފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ދެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އާއި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 2:24 ޕމ

  އީސީގެ އޮފިޝަލް މަޤާމުން ވަކިކޮށް ލ.ފޮނަދޫގެ ވޯޓުލުން އަލުން ފެށުން!

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން(އީސީ)ގެ އޮފިޝަލް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްތުން ދުރުކުރުމަށްފަހު ލ.ފޮނަދޫގެ ވޯޓުލުން އަލުން ފަށައިފިއެވެ. ލ.ފޮނަދޫގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 12:35 ޕމ

  ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވޯޓެއް ބާތިލްކުރަން ކަރުދާސްކޮޅު ދިއްކޮށްލީ ކުރަހާފަ!

  ލ.ފޮނަދޫގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ދިއުމުން މީހެއްގެ އަތަށް ދިން ވޯޓު ކަރުދާހެއްގައި ކުރަހާފައި އޮތް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 2:07 އމ

  މާންދޫ ސްޓެލްކޯ ޕަވަހައުސް ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގައި ރާބުއި މައްސަލައެއް ބަލަނީ!

  އއ. މާންދޫ ސްޓެލްކޯ ޕަވަހައުސް ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގައި ރާބުއި މައްސަލައެއް ސްޓެލްކޯ ހެޑް އޮފީހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މާންދޫ ސްޓެލްކޯ…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 30, 2023 | 1:57 އމ

  ސޯލްޓް ކެފޭގެ އިތުރުން 4 ތަނެއްގައި އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބަހަމުން އަންނަ މައްސަލަ ފުލުހަށް!

  އެމްޑީޕީގެ އޮފީސްތަކާއި ޖަގަހަތައް ހުޅުވައިގެން މިރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވި އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 29, 2023 | 11:59 އމ

  ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ވޯޓުދެއްވާ: މެޑަމް ފާތުން

  ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް ވޯޓުދިނުމަށް ރައީސް…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 29, 2023 | 10:37 އމ

  މަންޑޭގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ލޯ ކްރާފްޓަށް!

  ކޭޕާކް ރެޒިޑެންސްގެ ފްލެޓުތައް މަކަރާއި ހީލަތުން ވިއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި، ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ)، ހަމްބޯ…
  ޚަބަރު
  ސެޕްޓެމްބަރ 29, 2023 | 12:41 އމ

  ދިވެހީންގެ ނިންމުން ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު!

  ދިވެހީންގެ ނިންމުން ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ޕީޕީއެމް އޮފީސް…

  މަގްބޫލް ހަބަރު

  ރިޕޯޓް

  ކޮލަމް

  ދުނިޔެ

  މުނިފޫހިފިލުވުން

  ކުޅިވަރު

  Back to top button