ޚަބަރުސިޔާސީ

ރާއްޖެ ބަދަލުކުރީ އަހަރެމެން: ރައީސް ނަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުކުރީ އެމްޑީޕީއިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕާޓީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާ ތަހުނިޔާ މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފޮނުއްވަވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރޫހުގެ ގޮތުގައި އެޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ސިފަ ކުރާ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށް، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން ކަމުގައެވެ.

މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމް ނުވަތަ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އެކުލެވޭ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލު ކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރި ގެއެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެމްޑީޕީ އުފެެއްދި މަގްސަދަކީ އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދިގު 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި، އަދުލު އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ޕާޓީ އުފެއްދި މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ކަމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

5 Comments

  1. maaragaluvaahakaehkamah fahuruverivefaa dahkanee raajemiothee mihaaru.raaje ehgegothugaehnoo minivankangehli ahlaageefenvaru mivanee inthihaayan vehtifa adi aluvethikanves inthihaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button