ޚަބަރު

ކޮތަރު ކޮށި ޖަމްއިއްޔާގެ މެންބަރު އިސޫ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮތަރު ކޮށި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް އަބްދުލްރަހީމް (އިސޫ) ދާދި ދެންމެއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އިސޫ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ސްޕައިސް ހަޓުގައި ސައިބޯން ހުއްޓައެވެ.

އިސޫ ހައްޔަރު ކުރަން ރާވައިފައި އޮތީ ގޭގެ ދޮރު ވައްޓަލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ އޭނާ ހުރި ތަނަކުން ހޯދީ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލައާ ގުޅުވައެވެ. އިސޫ ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިއްޔެވެސް ފުލުހުން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ހަބަރު ލިބުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އަމިއްލައަށް ހާޒިރުވެފައެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ރޭ އޭނާ އާއި ހަވާލެއް ނުވެއެވެ.

އިސޫ ބުނާގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ޓުވީޓު ކުރާތީ އެ މައްސަލައިގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button