ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ތައުޒިޔާ ރައީސް ޔާމިންގެ އާއިލާއަށް!

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ލޮބުވެތި މަންމާފުޅު މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ސްރީލަންކާގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ޔާމީނަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވެވި ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުގައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު ފާތިމަތު ހަސަން އަވަހާރަވުމުގައި ހިތާމައިގައި އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމުން އެކަމަނާގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި މާތްﷲ އަށް ދުއާ ދަންނަވާފައެވެ.

އުމުރުން 86 އަހަރުގައި ފާތިމަތު ހަސަން އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލަސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައެވެ.

އަވަހާރަވީއިރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮއްކޯފުޅު މުސްލިމާ އަބްދުލްގައްޔޫމް އަރިހުގައި ސްރީލަންކާގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅުގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ އިޝާނަމާދަށްފަހު ސްރީލަންކާގެ ޖާވަތަ ޖުމްމަ މަސްޖިދުގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button