ޚަބަރުސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ތާރީހު ރައީސް އިބޫއަށް އޮޅިިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމީގެ ވޯޓުލާ ދުވަސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް އޮޅި، ވޯޓު ލަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގައި ކަން މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

މިހެން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ ޕުރައިމަރީ ބާއްވާނީ 28 ޖަނަވަރީ 2023 ވަަނަ ދުވަުހުގަ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓެރިއަޓްއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހަކީ މީގެ ކުރީގަވެސް ނުބައި އަދަދުތަކާއި ތާރީހުތައް ދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ސުނާމީއެރި ކާރިސާާ ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ތާރީހު ހަނދުމަފުޅު ނެތިގެން ނުބައި ތާރީހެއް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

2 Comments

  1. Assalamalykum vv verikameh ehn mihegge foto tihen jahan vaanii Timaa amilla ah ehn mihak Timaa ge foto tihen hutta jahan Timaa edheynamaavaavaha foto change kolla. Yageen nun vess Kobaa Ehen hunna foto eh public ah laan rihaa neydheyne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button