ޚަބަރުސިޔާސީ

އަސާސީ ހައްގުތައް ޗިސްޗިސް ކުރާއިރު އެޗްއާރުސީއެމް ނިދިން ހޭލަން ވެއްޖެ ނޫންތޯ؟ ޑރ.ޖަމީލް

އަސާސީ ހައްގުތައް ޗިސްޗިސް ކުރާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ނިދިން ހޭލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އެއްވެއުޅުމުގެ ހައްގަކީ މިހާރު ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ފުލުހުން ދެކެން ފަށައިފި ކަމުގައެވެ. އަދި ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފުލުހުން ގާނޫނާ ހިލާފް ވާން ފަށައިފި ކަމުގައެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ ޓުވީޓު އަމާޒު ކުރެއްވީ މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ ހަވީރު މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުން ފެށި މުޒާހަރާއިން ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ އަށެވެ.

ކިރާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާއިން 10 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މުއްދަތު މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ހައްޔަރީންގެ ވަކީލުން “ބޮންތި” އަށް ވަނީ މިއަދު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button