ޚަބަރުސިޔާސީ

އަމީނީ މަގުގެ ގަސްތައް ކެނޑުމުގެ ވަގުތީ އަމުރާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

އަމީނީ މަގުގެ ގަސްތައް ކެނޑުމުގެ ވަގުތީ އަމުރާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދާމާ، 06 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ޝުނާނާ އެލްއެލްޕީ އެންޑް ކޯއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝުނާނާ އެލްއެލްޕީ އެންޑް ކޯއިން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަމީނީ މަގުގެ ގަސްތައް ކެނޑުމުގެ ވަގުތީ އަމުރާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1400 ޖަހާއިރުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މި ޓްވީޓްގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރުވެސް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ޝުނާނާ އެލްއެލްޕީ އެންޑް ކޯ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެދިލެއްވުމެއްގެ މަތިންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button