ޚަބަރުސިޔާސީ

2017 ވަނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާނެ: ސަޢީދު

2017 ވަނަ އަހަރު އެސްއޯއީ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ސަޢީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމަޝްރޫއުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށާއި ބޮޑު އަދި ކުދި އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމުގައެވެ.

މި ޓްވީޓް އެމްޕީ ސަޢީދު ކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އަޅަމުންދާ އެމްއޭސީއެލް ގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޕޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. މި ޓްވީޓްގައި ކުރީގެ ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަދި ޕީޕީއެމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button