ޚަބަރު

މިސްކިތެއްގެ ކައިރީގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އިންޑިއާ ބަޔަކު އުޅެފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ، ލެއިޗެސްޓަރގައި ހިންދޫ ރައްޔިތުންތަކެއް މިސްކިތެއް ކައިރިއަށް އެއްވެ އަޑު ގަދަކޮށް ބުދު ދީނުގެ ހިޔާލު ފާޅުކޮށް، ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި އެއްވުން ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެގެންގޮސް، ފުލުހުންނަށް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިފައެވެ. އެ ސިޓީގެ ބައެއް މުސްލިމުން ޓްވީޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުން ބަލަން ތިއްބައި ހިންދޫން ވަނީ އެމީހުންނާ ދިމާލަށް ބިއްލޫރި ފުޅި އުކާފައެވެ.

މިއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 އަވަހާރަވުމަށްފަހު ހިނގި ފުރަތަމަ ހަމަނުޖެހުމެވެ.

2 Comments

  1. އިންޑިޔާގެ ހިންދޫއިންނަކީ އަބަދުވެސް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި ތަޅާފޮޅުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިތިބޭ ހަރުކަށި ބައެއް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button