ޚަބަރުސިޔާސީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފްލެޓް ދީ އިންޑިއާއިން ތަމްރީން ދެނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން: ޝިޔާމް

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފްލެޓް ދީ އިންޑިއާއިން ތަމްރީން ދެނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުަމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި، ފެލްޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހާއްސަ އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މެންބަރު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކަމުގައެވެ.

ޖުޑިޝަރީގެ ތަމްރީނުތައް އިންޑިއާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ އިސްވެރިން އިންޑިއާއަށް ހާޒިރުކޮށް ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާކަން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރުމުން ދޭހަވަނީ ރާއްޖެ އަޅުދާސްތު ވެފައިވާ މިންވަރު ކަމުގައެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހުތަކަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާގޮތަށް ހުކުމް ކުރާ ފަނޑިޔާރުން ރުއްސަން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިދިިކޮޅު ފާރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button