ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 156 މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާފައިވަނީ ސައޫދީ އެއާލައިނުން ރޭ 23:15 ހާއިރުއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރި 156 މީހުން ހެޔޮ ހާލުގައި މިހާރު ޖިއްދާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އަދި މައްކާގައި އެ މީހުން ތިބޭ ހޮޓަލަށް ދަތުރުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާމީހުން ހައްޖަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ ޖޫން 26، 29 އަދި ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ލިބިފައިވަނީ 453 ޖާގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 352 ޖާގަ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ހައްޖަށް ދާން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކިއުގައި މިވަގުތު ތިބި މީހުންނަށެވެ. އަދި ބާކީ 100 ޖާގަ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

މިއަހަރު ހުރިހާ ހައްޖާޖީންވެސް ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button