ޚަބަރު

މަޑަވެއްޔަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކޮށްފި

ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

އެރަށް ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ގދ.ކާޑެއްދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވި މަޑަވެލީ މީހަކު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސި ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެރަށުން އެކު ޖުމްލަ 3 މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެ އަތޮޅު ގައްދޫ އާއި ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ އެ ދެ ރަށްވެސް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button