ޚަބަރުކުޅިވަރު

ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ސްޕޭނުގެ ފުޓުބޯޅައުގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރެއާލުން މި ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ފައިނަލުގައި އެތްލެޓިކް ކްލަބް 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ލަނޑުތަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ.

މިއީ ރެއާލުން މި ތަށި އުފުލާލި 12 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button