ޚަބަރުދުނިޔެ

ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލްގެ މައި އެއާޕޯޓަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްދީފި

ޣައްޒާ އިން އިސްރާއީލަށް ފޮނުވަމުންދާ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަލާއެއް އިސްރާއީލްގެ ވެރިރަށް ތެލްއަވީވްގައި އޮންނަ ބެން ގުއިރޮން އެއާޕޯޓަށް ދީފިއެވެ.

ޣައްޒާއިން މި ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފައިމިވަނީ އިއްޔެ އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޤަތުލުއާންމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގުއިރޮން އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުވި ރޮކެޓް ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ކުޑައިރުކޮޅަކަށް އެއާޕޯޓް ބަންދުކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައި ކަމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ވެރިރަށް ތެލްއަވީވްގެ އިތުރުން އެސަރަޙައްދުގެ އެހެން ސިޓީތަކަށްވެސް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް އައިސްފާނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ތައްޔާރު ވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޣައްޒާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓައިމްސް އޮފް ޣައްޒާ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން މިވަގުތުވެސް ދަނީ މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ޣައްޒާ އަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްޠީނާއި އާއި ދެމެދު މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން ފަލަސްޠީނުގެ 21 މީހަކު ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 64 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button