ޚަބަރު

މެދުޒިޔާރަތުގައި ދިދަ ނެގުމަކީ ސަގާފީ ކަމެއް، އެއީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން: ޔުމްނާ

މެދުޒިޔާރަތުގައި ދިދަ ނެގުމަކީ ސަގާފީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button