ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި، ތިން މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި، ތިން މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު، ގިފްޓް، އަހުމަދު އާސިމް އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް، މިސްކިތްމަގު، ލީނާ، އަބްދުﷲ ފަރުހާދު އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު، ނިކަ، މުހައްމަދު ހުސައިން އަށެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްދުގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ގަސްދުގައި އަތްލުމުގެ ކުށުން އެ ތިން މީހުން ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ކުށުގެ އުގޫބާތެއްގެ ގޮތުން އެމީހުން ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސައަކީ ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button