ޚަބަރު

ލިވާތު ކުރި މައްސަލައެއްގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރް އާއި އެކު ލިވާތު ކުތި މައްސަލައެއްގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ހަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ސިފައިންގެ މީހާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ފުލުހުން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ވެސް އަލަމްގީރާ އެކީ ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން އެނގުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެމީހާ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިވީ ހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންތަކަކާ އެކީ އަލަމްގީރް ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ގައެވެ.

 

4 Comments

  1. ފާޙިސް ޢަމަލް ތަކުގެވާހަކަ އެހާގިނައި ސާއިއު ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ! އެއީ އެފަދަ ފާޙިސް ޢަމަލުތައް ޒީނަތްކުރުމަށް މަގުފަހި ވެދާނެކަމަކަށް ވެދާނެތީ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button