ޚަބަރުސިޔާސީ

ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެމިހުންނެވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް: އިބުޓީ

ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި ގުޅޭ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ސާބިތުކަންމަތީ ހުންނެވުމަކީ ރައްޔިތުން އުފާ ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލާރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ( އިބުޓީ ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބުޓީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ބަނަޑަހަ ޖަހައިގެން ތިބެ ހިތުހުރި ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ވެރިން ހަނު ހުންނެވުމަކި އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ބިރޔވެރިކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

އިބުޓީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ “ އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕޭނަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button