ޚަބަރުސިޔާސީ

ޕީއެންސީ، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ނުކުމެ ވަކި އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ފަށައިފި!

ޕީއެންސީ އިން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ނުކުމެ، ވަކި އޮފީހެއް ގާއިމްކޮށް ވަކި އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެއާ ހަމައަށް އެ ޕާޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ތިރީގައި އާ އޮފީހެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. ރޭ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައިވާއިރު، ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވެސް ގެންދަވަނީ މި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުންތައް ހިންގަވައިގެންނެވެ.

އެ ލޮކޭޝަނަކީ ކުރީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އަށް ވެސް ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރި ތަނެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޕީއެންސީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ހަރުދަނާ ކޯލިޝަނެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބާއި އަދި އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ވަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގަމުން އަންނަ ޕީއެންސީންނެވެ. އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ނިމޭއިރު، އެ ދެ ޕާޓީގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ މުޅިން ވަކިވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޖަލުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން މިނިވަންކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޕީއެންސީއާ ގުޅުމަށް އެއްވެސް ކަރުދާހެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ފިކުރަކީ އެއް ފިކުރެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ތޮލާލްގެ ބަދަލުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button