ޚަބަރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމްގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެ!

މާލެ ސިޓީގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހިމްގެ ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:30 ގައި އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ.

އިބްރަހީމްގެ ބައްޕަގެ ޖަނާޒާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

އިބްރާހީމަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން އަންނަ ޒުވާން ބޭފުޅެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button