ޚަބަރުސިޔާސީ

ގާސީމާއި ނާޒިމް މަޑުން ތިބެ ގައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލުމުން އުމުރު ދުވަހު ޣައްދާރަށް ގޮވާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސީމް އިބްރާހީމް އާއި ކޯލިޝަނާ އަރިސް ޕާޓީއެއް ކަމުގައިވާ އެމްއެންޕީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޑުން ތިއްބަވައި، ގައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލުމުން އުމުރު ދުވަހު ޣައްދާރަށް ގޮވާނެ ކަމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އެ ދެބޭފުޅުން މަޑު މަޑުން ތިއްބަވައިގެން ފުން އަނދަވަޅެއްގެ ތެރެއަށް ގައުމު ވައްޓާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަން ތޯ އުޅުއްވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޔާމީންގެ ޓުވީގައި އަދާލަތު ޕާޓީއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިިދާޅުވިގޮތުގައި އަދާލަތު ޝެއިޚުން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލުތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝެއިޚުންގެ އިތުރުން ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުގައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެއާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ރައީސް ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

One Comment

  1. ގާސިމާއި ނާޒިމް ގެދޮރު އަޅާފައި ހުރީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާއަކުންނޫނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދިވެހިން ގަޑުވަޜު ކިތަންމެ އުސް ކުރިޔަސް ހޯދާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button