ޚަބަރުސިޔާސީ

”ވަގު އިބޫ“ ހޭޝްޓެގާއި އެކު ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލައިފި

އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ”ވަގު އިބޫ“ ހޭޝްޓެގާއި އެކު އެތައް ހާސް ޓްވީޓް ތަކާއި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓް ތަކެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ސޯޝަލްމީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ގޮތުގައި ”ވަގު އިބޫ“ ހޭޝްޓެގް ދައުރުވަމުންދާއިރު އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިސަރުކާރު ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ދަޢުލަތުން ކޮށްފައިވާ ވައްކަމާއި، ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އެކި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭ ޓްވީޓްތައް ފެނިގެންދެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން 37 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮވިޑް19 ގެ ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި 333 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ވެފައިވާކަމަށް ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް19 ގައި ސަރުކާރުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ކަމަށްވާ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި، އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ހިންގަމުން ސިޔާސީ އެތައް މަޤާމްތަކެއް އުފައްދައި، ރައީސް ސޯލިހުގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި މުސާރަތައް ދެމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި، ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ އެތައް ހާސް ޓްވީޓްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް, “ވަގުއިބޫ“ ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކުރަމުންދާ މީހުން އިއްޔެއާއި މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެ ޓެގް ބޭނުންކުރާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ‏ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަށަށް ނުދާވަރަށް ‎ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގައި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ޤައުމަށް ލިބި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާއި ހަމައަށް އެކަން ވާސިލްވާނެކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

”ވަގު އިބޫ“ ހޭޝްޓެގް ރާއްޖޭގެ ޓްރެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަން އޮތްއިރު މި ހޭޝްޓެގާއިއެކު 6 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޓްވީޓްތައް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button