ޚަބަރު

ރޯދަ މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

އަންނަ ރޯދަމަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ އިތުރުން ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހުވެސް ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށެނީ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button