ޚަބަރުސިޔާސީ

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ ނޫސްވެރިޔަކާ ދިމާލަށް:އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާނީ ކަލޭ އެޅީމަ!

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު, ބުރުގާ އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

މީގެ 10 އަހަރުކުރިން ފަޒުނާ, ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލީ އަހުސަންއާ ދިމާލަށް ބުނެފައިވާ ބަސްކޮޅެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ”އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާނީ ކަލޭ ބުރުގާ އެޅީމާ“ އެ ޓްވީޓްގައި މިހެން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަހުސަން އަކީ ރަސޫލަކަށް ވާން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ފަޒުނާ ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

https://x.com/thadhs/status/313354542551031808?s=46&t=f3PB7ENOf9BSgrkYX9VxqA

މި ޓުވީޓް ފެންމަތި ވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އެ ކަމަނާ އަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

One Comment

  1. ނޫސްވެރިޔާ އާއި ދިމާއާށް ބުނި އެތި އަސްކު ކުޑަ. ވަރައް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ނޫސްވެރިއެއް އެއީ. ނޫސްވެރިން ނަކީ ލާރި ދޭކޮޅަކަށް އެހެން މީހުންގެ އަގު ވައްޓަމް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް. ހަޔާތް ކުޑަ ގޮތެއް ނެތް ބައެއް.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button