ޚަބަރުސިޔާސީ

ހިތަދޫ ޑަބްލިއުޑީސީ ގޮނޑި ޕީޕީއެމް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި!

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އާމިނަތު ޝާހިދާ އާއި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓު ނަޒީހާ އަހުމަދު ގޮނޑި ކަމިޔާބު ކުރެއްވީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން ނިންމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަތް އައިޝަތު ނަދާ އަމިއްލަ ގޮތުން މެއި މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button