ޚަބަރު

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލަށް އައު 17 މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު 10 ގޮނޑިއާއި، ހުސްވެފައިވާ 12 ހޮޑީގެ އިތުރުން އަންހެންނުންނަށް ހާއްސަ 5 ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ފަސް ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ކަނބަލުންނަކީ:

 1. ޝެރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު (ޝެރީ)
 2. ޖަމީލާ އަލީ ޙާލިދު
 3. ޒީނާޒު އަދުނާނު
 4. އާމިނަތު ނާސިހާ
 5. އާމިނަތު ޝިއާނާ (އާނަ)

އަދި ކައުންސިލުގެ 12 ގޮނޑިއަށް އަލަށް ެިންތިހާބުވީ މެންބަރުންނަކީ

 1. އަބްދު ނާޒިމް އިބްރާހިމް
 2. ޠާރިޤް އިބްރާހިމް
 3. މުޙަންމަދު އަމީން (ކެޕްޓަން އަމީން)
 4. ޑރ. ޖިހާދު
 5. މުޙަންމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ)
 6. ޙަމްދާން ޝަކީލް
 7. އަޙްމަދު އައިފާން
 8. ޑރ. މުޙަންމަދު ޝާފިޢީ އަބްދުލްމުންނިމް
 9. އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ވަހީދު
 10. މުޙަންމަދު ވަޖީހު އިބްރާހިމް
 11. މުޙަންމަދު މަލީޙް ޖަމާލް
 12. އިބްރާހިމް ރައްޒާން (ޓަކީ)

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަކީ އެޕާޓީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމާ އެންމެ މަތީ ގުނަވަނެވެ. ކައުންސިލުން އަލަށް ހުސްވި ގޮނަޑިތަކަށް ވަނީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވާދަކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button