ޚަބަރު

ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތެއްގައި 200 އިންޑިއާ މީހުން ނިދާ ކައިބޮއެ ހަދަނީ!

ފ. ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތެއްގައި އިންޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ބައިތިއްބަމުންދާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މިސްކިތްތެރޭގައި ވަނީ މީހުން ނިދުމަށް ގޮދަޑިއަޅައި، އާންމު ގެއެއް ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އަދި ވީޑިއޯއިން ސާފުކޮށް އެ މިސްކިތްތެރޭގައި މީހުން ނިދާފައި ތިބިތަނާއި، އަދި ބައެއް މީހުން އިތުރު ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެނެއެވެ. އަދި މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި އެމީހުންގެ އަންނައުނު ހިއްކަން ރޯނުގައި އަޅާފައި ހުރިތަން ފެނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި މިސްކިތުގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ އިންޑިއާގެ 200 މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. މި މީހުނަކީ ކޮން ކުންފުންޏެއްގެ ބައެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވީޑިއޯ އާންމު ކުރި ފަރާތުން ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ އެރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުނެވެ. އަދި މި ވީޑިއޯއިން މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ނަރުދަމާ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅި އަތުރާފައި ހުރިތަން ފެނެއެވެ.

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button