ޚަބަރު

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

މހެންވޭރު ގެއެއްގެ 3 ވަނަ ފަންގިފލާއިން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމް ވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ޒަޚަމްވެފައިވަނީ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. ޒަޚަމްވީ މީހާއަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 00:39 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button