ޚަބަރު

އެޑިޓެކޭ ބުނުމުން ޝިފާގެ ދެވަނަ ވީޑިއޯވެސް ލީކު ކޮށްފި

ޓިކްޓޮކް ތަރި މަރިޔަމް ޝިފާ އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއަކީ އެޑިޓެއް ކަމުގައި އޭނާ ބުނުމުން އިތުރު ވީޑިއޯއެއް ލީކު ކޮށްލައިފިއެވެ.

ލީކު ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ވީޑިއޯއިންވެސް ފެންނަނީ އޭނާ އިތުރު އަންހެނަކާ އެއްކޮށް މުޑުދާރު އަމަލެއް ހިންގާ ތަނެވެ.

ކުރިން އާންމުވި ވީޑިއޯ އާއި ގުޅިގެން ޝިފާ ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އެ ވީޑިއޯއަކީ އޭނާގެ އަގު ވައްޓާލަން ދުރާލާ ރާވައިގެން ހެދި އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ބަދަލުވެފައިވާތީ ޒާތީކަމެއް ކަމުގައިވެސް ޝިފާ އެކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

“ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަނީ ޑީޕް ފޭކް އެޑިޓް ވީޑިއޯއެއް.” ޝިފާ

ނޫސްތަކުގައިވެސް ފެތުރީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އާއި މެދު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަނީ އަންހެނަކަށް ވުމުން ކަމުގައި ޝިފާ ބުންޏެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯގައި އިތުރު އަންހެނަކާ އެއްކޮށް ޝިފާ ފާޙިޝް އަމަލުތަކެއް ކުރާތަން ފެނެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނަނީ އެއީ އޭނާ ނޫން ކަމުގައެވެ.

އެމްއެންޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝިފާގެ މައްސަލަ އެ ޕާޓީ އިން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ފުލުހުންވެސް އެ މައްސަލަ ބަލާކަމަށް “ވަގުތު” ނޫހުން މިއަދު ރިޕޯޓު ކުރިއެވެ. އެކަމަކު “ބޮންތި” އިން ގުޅާލުމުން އެކަން ބަލުމަށްފަހު އަންގާނެ ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ފުލުހުން ފަހުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button