ޚަބަރު

ރެއާލުން ލިވަޕޫލް ސައިޒަށް ތިރިކޮށް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ހިތްދަތިކޮށް ލިވަޕޫލް 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް، ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ހަމައެކަަނި ގޯލު 59 މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުންމީދީ ފޯވާޑް ވީނީޝިއަސްއެވެ.

ރެއާލްއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި 14 ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މު މުބާރާތް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމަކީވެސް ރެއާލްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button