ޚަބަރުސިޔާސީ

ސަރުކާރު ނިމިގެންދާނީ އަޑި ނޭނގޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން: ރައީސް ޔާމީން

ސަރުކާރުގެ ނިމުން އަންނާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްތިއްބުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އަޑި ނޭނގޭ ބާތިލް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭއްތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ސިއްރު އެއްބަސްވުންތައް ހާމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި އާންމުން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖާއި ފާޅު ކުރަމުންދާ ޝުއޫރުތަކުގެ ޕްރެޝަރަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ސަރުކާރު ތެޅިފޮޅެމުން ދާ ކަމުގައެވެ.

ނުރަނގަޅު އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީތޯ ސުވާލު ކުރައްވައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުން ހާމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެދުމާއި ދިގު ދެންމުންތަކުން ފެންނަނީ ދައުލަތެއްގެ ނިމުން ކަމުގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިފަދައިން ޓުވީޓު ކުރެއްވި އިރު އިންޑިއާ ސަފީރު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ”އިންޑިއާ އައުޓު“ މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button