ޚަބަރުސިޔާސީ

ދެޔޯއެއް ފަދައިން ސިފައިން ނިކުމެ އަންހެނުން ފަހާ ދުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: ރައީސް ޔާމީން

ދެޔޯ އެއް ފަދައިން ސިފައިން ނިކުމެ އަންހެނުން ފަހާ ދުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް ކަމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ”ފްރެންކިންސްޓެއިން މޮންސްޓަރ“ ފޯސް ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ”އިންޑިއާ އައުޓު“ ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުންދާ އަންހެނުން ފަހާ ދުވަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

ފްރެންކިންސްޓެއިން މޮންސްޓަރ އަކީ 1818 ވަނަ އަހަރުގައި އިނގިރޭސިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވި ހިޔާލީ ވާހަކައެއްގައި އުޅޭ ދެޔޯއެކެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ އިގްތިދާސީ އަޅުވެތިކަމެކެވެ. އަދި މިހާރުގެ ”ޕޮލްޕޮޓް“ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުންނެވީ ބޭރުގެ ފާދިރީ ގްރޫޕެއްގެ ދަށުވެ, ރެސްލިން މެޗެއްގައި އިދިކޮޅު މީހާ ބަލި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުވާ ލޮކެއް ފަދައިން ގައުމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ތަޅުއަޅުވާފައި ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮލްޕޮޓަކީ ކެމްބޯޑިއާގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރި ލީޑަރެކެވެ.

ރައީސް ޔާމިން މިފަދަ ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ޒުވާން އަންހެނެއްގެ ފަހަތުން ސިފައިންގެ މީހަކު ފަހާ ދުވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އަންހެން މީހާ އަތުގައި އޮތް ރަތް ކުލައިގެ ”އިންޑިއާ އައުޓު‘ ދިދައެއް ހޯދަން ސިފައިންގެ މީހާ ފަހާ ދުވާ ތަނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button