ޚަބަރުސިޔާސީ

އެތެރޭގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އީސީ ޝަރީފު ދަނީ ސްޓެލްކޯގެ ވަޒީފާއަށް ވަކި ބަޔަކު ވައްދަމުން: މެންބަރު ޝިޔާން

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުއަހުމަދު ޝަރީފު ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް ވަކި ބަޔަކު ވައްދަމުން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ޝިޔާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޝަރީފް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާގޮތަށް ވަޒީފާ ދިނުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

ޝިޔާން ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި އެކަން ވަރިހަމަކޮށްލައިގެން ބަލަން އޭނާ ނުހުންނާނެއެވެ.

އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރެއްވި އަދި އީސީ ޝަރީފްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޝަރީފަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަންނަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ފައްޔާޒަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަނާކިޔަމުންނެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button