ޚަބަރުސިޔާސީ

ދިވެހީން ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިސާލު ނަގަންޖެހޭ: ނަރީޝް

ދިވެހީން ޝްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިސާލު ނަގަން ޖެހޭ ކަމުގައި މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔާރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަރީޝް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދިވެހި ގައުނުގެ ސިލްމާއި،ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، މިނިވަންކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިސާލު ނަގަންޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

ނަރީޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދަރީންގެ ދަރީންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ގައުމުގެ ހައްޤުގައި ތެދުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

2 Comments

  1. Koba mi habaru ge kuraadhakee? Bagaavai kurun tha ? Gaumuga Kon kameh muvegen lanka rayyithunge misaalu nagan v? Nareesh men handan veenu. Beg, borrow, steal hadhaafa yaameen ah alhukan kuryma e nimuny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button