ޚަބަރުކުޅިވަރު

މާދަމާރޭ ޔުނައިޓަޑާއި އެތްލެޓިކޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީން ގައި އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓާރ ޔުނައިޓަޑް އަދި ސްޕެއިންގެ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލު ކުރާނެއެވެ.

މި މެޗަކީ މި ދެ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ 2 މެޗުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލެގެވެ. މެޗު ކުޅޭނީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައެވެ.

މި މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން ދަންވަރު 01:00 ގައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button