ޚަބަރުސިޔާސީ

ހީނާ ރައީސް ނަޝީދަށް: ޑިމޮކްރަސީ ފުރާ ފުރިހަމަ ވާނީ އަބަދުމެ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮވެގެންތޯ؟

ޑިމޮކްރަސީ ފުރާ ފުރިހަމަ ވާނީ މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ތާއަބަދުގެ އަބަދަށް ހުންވެމުންތޯ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހީނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ތާއަބަދަށް އޮތުމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ އުސޫލަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އަބަދަށް އޮތުމަށް އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 30 އިން ސައްތައަށްވުރެ މަތިން ވޯޓު ލިބޭ ކެނޑިޑޭޓު ވެރިކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ހީނާގެ ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ހީނާ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ވެރިކަމުގައި އަބަދު އެމްޑީޕީ އޮންނަން ބޭނުންވީމަ ގާނޫނޫ އަސާސީވެސް އިސްލާހު ކުރަންވީއެވެ.

”އަބަދުމެ ވެރިކަމުގައި އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި، އަބަދުމެ އެމްޑީޕީގައި ހުންނާނީ މަނިކުފާނު ކަމަށް. އޭރުން ޑިމޮކްރަސީ އަބަދުމެ ފުރާ ފުރިހަމަވެފަ އޮންނާނީ.“ ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ދައުވާ ކުރާ ބައެއްގެ ހާލަތަކި މިއީތޯވެސް ހީނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button