ޚަބަރު

މިރޭ ފޭސް 2 ގައި ހަވާ އަރުވަނީ

އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަވާ އަރުވަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 11:45 ގައެވެ.

https://twitter.com/mndf_official/status/1488149481065312262?s=21

މިރޭ ހަވާއެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ ޗައިނީސް އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button