ޚަބަރުސިޔާސީ

ސަރުކާރުން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އެމްއާރުއެމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސަރުކާރުން އަންނަ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އެކަމާއި މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމެންޓް ( އެމްއާރުއެމް ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން އެކި ޕާޓީތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު އިންތިހާބުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރުއަރާ ގިނަ ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން މީޑިއާގައި ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ދާއިރާތަކުގައި، އެކި މަޝްރޫއުތަކާއި ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ނަގުދު ފައިސާ އާއި ހައްޖާއި އުމުރާ ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމަކީ އިންތިހާބުގެ މާނަ އޮޅޭނެ ކަންކަން ކަމުގައި އެމްއާރުއެމުން ބުނެއެވެ.

އެމްއާރުއެމުން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް ގޮވާލައިފައި މިވަނީ އިންތިހާބަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކޮމަންޑު އާއި ފޯކައިދު އާއި މަރޮށީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ކަމުގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button