ޚަބަރުސިޔާސީ

ގުރައިދޫ އިން ރައީސް ޔާމީނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ކ.ގުރައިދޫ އިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގުރައިދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 އެހާކަން ހާއިރެވެ.

ގުރައިދޫއަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެން އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް ހިނގާލުމުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޔާމީން މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫއަށް އެމަނިކުފާނު މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button