ޚަބަރުސިޔާސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތިޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: އަކްރަމް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަކްރަމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުރުމަކާ ނުލާ ކަމުގައެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ގޮތް ކަމުގައިވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވަނީ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު ނުގެންނަކަމަށް މާތްﷲ ގަންދަނީ ހުވާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ދުލާ ގަލަމުގެ ބޭނުން ތެދު ގޮތުގައި ހިފުމަށް އޭނާ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އަކްރަމް މިފަދައިން ޓުވީޓު ކުރެއްވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސައްހަ ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތައްގެ މައްޗަށް އެކުލާވާލާފައިވާ ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓެއް ލީކު ވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފުލުހުންނަށް މީގެ ކުރިން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތައްވެސް ވަނީ ލީކު ކޮށްލާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button