ޚަބަރުސިޔާސީ

ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ލިބުނަސް އިންޑިއާ އާއެކު އެއްބަސްވުންތައް ހަދާނެ: ރޮޒައިނާ

މާދަމާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއަށް ވެރިކަން ލިބުނަސް އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި އެކު އެއްބަސްވުންތައް ހަދާނެ ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން ”ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން“ އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަން އެ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރޮޒެއިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާ ނަފުރަތުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން ތިބެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ގައުމުތަކާ މެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުން ވަރަށް ދެރަވަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button