ޚަބަރުކުޅިވަރު

ރައީސް ޔާމީން ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުން މިނިސްޓަރ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ގޭ ބަންދުގައި ހުންނަވާ ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ‏ކުޅިވަރަކީ ސިޔާސީ ފިކުރު ނައްތާލާ ކަމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔަމީން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމުގައެވެ.

މަހްލޫފް އަކީ މީގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެެރިކަމުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަށް ބޮއިކޮޓް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button