ޚަބަރުކުޅިވަރު

 ބެލޮންޑޯރ އެވޯޑުގެ ”ޓޮޕް30 “ އިއުލާނު ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ބެލޮންޑޯރ އެވޯޑަށް ”ނޮމިނޭޓުވެފައިވާ“ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވަނީ

 1. ސެސާ އަޒްޕްލިކުއޭޓާ
 2. ނިކޮލޯ ބަރެއްލާ
 3. ކަރިމް ބެންޒެމާ
 4. ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ
 5. ކެވިން ޑެބްރޫނާ
 6. ޖޯޖިއޯ ކިއެލީނީ
 7. ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
 8. ރޫބިން ޑިއާޒް
 9. ޖިއާންޖުއިޖީ ޑޮނަރުންމާ
 10. ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް
 11. ފިލް ފޯޑެން
 12. އާރލިން ހާލޭންޑް
 13. ޖޮޖީނިއޯ
 14. ހެރީ ކޭން
 15. އެންގޮލޯ ކާންޓޭ
 16. ސިމޯން ކިއާ
 17. ރޮބާޓް ލެވަންޑޯވްސްކީ
 18. ރޮމެލޫ ލުކާކޫ
 19. ރިޔާދް މަހްރޭޒް
 20. ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް
 21. ކީލިއަން އެމްބައްޕޭ
 22. ލިއޮނަލް މެސީ
 23. ލޫކާ މޮޑްރިޗް
 24. ޖެރާޑް މޮރޭނޯ
 25. މޭސަން މައުންޓް
 26. ނޭމާރ ޖޫނިއާ
 27. ޕެޑްރީ ގޮންޒަލޭޒް
 28. މުހައްމަދު ސަލާހް
 29. ރަހީމް ސްޓާލިން
 30. ލުއިސް ސުއަރޭޒް

ބެލޮންޑޯ އެވޯޑު އެންމެ ފަހުން ހޯދާފައިވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 6 ފަހަރެއްގެ މަތިން މިއެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނަ އާއި އެންމެ ވާދަވެރި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑީ ވަނީ 5 ފަހަރެއްގެ މަތިން މިއެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button