ޚަބަރު

ހުރިހާ ފްލެޓަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފިި

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކަށް ކަރަންޓާއި ފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ 3 މަސް ފަހުން ފްލެޓު ތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށާނެކަމުގައެވެ.

ހިިޔާގެ 6،720 ފްލެޓު މީހުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ފިނިޝިން ނިންމަން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމާއެކު ބައެއް މީހުން ވަނީ ހިޔާ ފްލެޓަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button