ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމިން އިގުރާރަކާ ހިލާފެއް ނުވޭ: ލޯޔަރު އާސިފް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޭ ބަންދު އިގުރާރަކާ ހިލާފުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑާއިގަންނަވާ ލޯޔަރު އާސިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ލޯޔަރު އާސިފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ގޭ ބަންދު އިގުރާރާ ހިލާފްވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ހުކުމެއްގައި ގޭ ބަންދުގައި ހުރުމަކީ މިނިވަން ހިޔާލު ފާޅު ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯޔަރު އާސިފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހޯމް މިނިސްޓާ އިމްރާނު ގޭބަންދުގައި ހުރެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގައުމީ ދިދަ ހިއްޕަވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޝާރާތުން ސަލާމްޖުރެއްވުމަކީ ކުށެއް ނޫންކަމަށެވެ.

”އިންސާފު ހޯދަން“ މިނަމުގައި މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯޅިޝަނުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގެ ކުޑަދޮރަކުން ބޭރު ބައްލަވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތްޕުޅުން ހަނާއަޅުއްވާ ހިތްވަރު ދެއްވާފަ އެވެ.މިކަމާ ގުޅިގެން ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ގޭ ބަންދު ގާނޫނާ ހިލާފުވިކަަމަށްބުނެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button