ޚަބަރު

50% ދަރިވަރުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 12 އަހަރާ 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ އާބާދީގެ %50 އަށްވުރެން ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ވެކްސިން ދެވިފަވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނިީ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ 20،239 ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްދެވިފަވާކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި މިހާރުދަނީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އާބާދީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button