ޚަބަރުސިޔާސީ

ސްކޫލުތަކަށް ދެން ވަދެ ނިކުމެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން

ސްކޫލުތަކަށް ދެން ވަދެ ނިކުމެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު 1 އިން ފެށިގެން ސްކޫލުތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ވެކްސިންގެ ޑޯޒުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ލިބުމާގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button