ޚަބަރުސިޔާސީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި!

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް) އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަލަށް އުފައްދަން އުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ”މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ“ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އެދި އިލެކްޝަަނަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމެވެ. އިލެކްޝަނުން ވަނީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ޓުވީޓެއްވެސް ކޮށްފައެވެ.

މެންބަރު އުޝާމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ އަކީ އޭނާގެ އިތުރުން ކާނަލް ނާޒިމާއި، އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު ގުޅިގެން އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ.

”އުއްމީދަކީ މާލަސްތަކެއް ނުވެ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށް ނިންމުން.“ އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު އުޝާމަކީ ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލީ ބޭފުޅެކެވެ. ނާޒިމްގެ އިތުރުން ރިޔާޒު ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button